Twitter Facebook Youtube
Trang chủ » Tokusatsu » Xác Nhận Thông Tin Mới Về Super Sentai 2014

Xác Nhận Thông Tin Mới Về Super Sentai 2014

[flickr id=”9966543104″ thumbnail=”medium_640″ overlay=”true” size=”medium_640″ group=”” align=”none”]

Sau những tin đồn về  Super Sentai 2014 (nào là sentai về thú vật, tàu chiến, đội cứu hộ, v.v…), TOEI đã xác nhận thông tin về Super Sentai mới sẽ là Ressha Sentai Tokkyuger (烈車戦隊トッキュウジャー), dịch nôm na là “Biệt đội Hỏa Xa Tokkyuger”

[flickr id=”9966592914″ thumbnail=”medium_640″ overlay=”true” size=”medium_640″ group=”” align=”none”]

Chủ đề chính lần này sẽ là XE LỬA. Trong tiếng Nhật, chữ “Ressha” là phát âm của từ xe lửa, trong kanji được viết từ chữ “hăng hái” và “xe”. Chữ “tokkyū” cũng có nghĩa “xe tốc hành”.

[Tetsulot]